Laddar...

Canbus

Välkommen till vårt avsnitt om Canbus ljusövervakning

Vi inleder med en kort sammanfattning som följs av en längre och mer utförlig förklaringar på hur systemet fungerar. Om du skulle ha några frågor eller funderingar, tveka inte på att höra av dig till vår kundtjänst!

Kort sammanfattning

En canbuslampa är tillverkad för att passa bilar med ljusövervakningssystem men kan utan bekymmer även monteras på bilar utan Canbus. På de lampor som klarar CANBUS ljusövervakning utan att ge varningar så står det i produkttexten CANBUS eller "för bilar med ljusövervakning". Varning för trasig lampa kan i undantagsfall ändå förekomma trots en canbus-anpassad produkt.

Varför finns Ljusövervakning?

Ett Canbus-ljusövervakningsystem (kan även stavas CANbus, CAN bus eller CAN-bus) finns som ett säkerhetssystem för att varna föraren när en glödlampa är trasig. Glödtrådsvakt började användas redan på 80-90-talet för bak/bromsljus och utgör en stor och viktig del i säkerheten för förare och passagerare i fordonet. Om bromsljuset skulle vara ur funktion, skulle bakomvarande fordon inte veta när du saktade ner och risken för olycka blir betydligt större. Varningen hjälper då föraren att rätta till felet så att man kan fortsätta köra (säkert) igen. Systemet har sedan vidareutvecklats och fler positioner har involverats, men.. det är inte säkert att bilen har ljusövervakning på varje position endast för att den ger varning på en av positionerna. Om du är osäker på om du har ljusövervakning, plocka ut lampan och sätt på tändningen i bilen. Du kommer då att få en varning i displayen om du har CANBUS ljusövervakning.

 

Varför varnar systemet för LED trots att lampan är hel?

En av LED-lampans egenskaper och ”fördelar” är att den drar betydligt mindre ström än en vanlig halogen glödlampa. Detta kan dock skapa problem för bilens varningssystem. Systemet gör alltid en mätning av lampan för att kontrollera att den fortfarande är hel. Systemet matchar då effekten av lampan och jämför med en nivå som är godkänd för bilen. Om effekten är för låg, säger systemet ifrån med en varning som visas på instrumentpanelen. Ofta kan bilen även stänga av strömmen helt till lampan som en extra säkerhetsåtgärd. Därför kan man ofta se att lampan lyser ett par sekunder precis vid start, innan lampan slocknar igen.

 

Vad är en Canbuslampa?

En Canbus-anpassad LED lampa är tillverkad med en integrerad resistor. Resistorn hjälper till att öka strömförbrukningen samt effekten hos lampan endast för att komma över den nivå som bilens system godkänner. Notera att systemets nivåer skiljer sig mellan bilmodell samt årsmodell och kan t.ex. för en 5W glödlampa (hos de flesta system), ligga runt 1,5-2W men kan i vissa fall vara ännu högre. I detta exempel förbrukar våra canbuslampor strax över 2W tack vare den integrerade resistorn och täcker ca 90% av dagens bilmodeller.

Det finns dock en nackdel med denna typ av lösning då LED är känsligt mot högre värme. Med en större resistor, alstras en högre värme i lampan och diodens livslängd minskar. Detta utgör en begränsning i kampen mot känsligare varningssystem och man har då fått ”nöja” sig med att täcka majoriteten av modellerna för att inte kompromissa allt för mycket på just livslängden. I takt med att LED- och kylteknik förbättras så kommer även nyare modeller av Canbuslampor som klarar fler bilmodeller.

 

Vilka åtgärder finns om jag får varning?

Det första man ska tänka på är att välja en Canbus-anpassad lampa. Om systemet (fortfarande) varnar trots canbuslampa så kan man åtgärda detta med externa lösningar:

  • Använd 1205 för 5W = positionsljus, bakljus, skyltbelysning
  • Använd 1221 för 21W = blinkers, bromsljus, dimljus, backljus
  • Använd 780010 för Xenon
  • Använd 122172 för LED H8, H9, H11 i helljus, halvljus, dimljus
  • Använd 122174 för LED HB3, HB4, H10 i helljus, halvljus, dimljus
  • Använd 122177 för LED H7 i helljus, halvljus, dimljus

Canbus för extraljus?

Extraljus kan kopplas på flera sätt. Eftermonterade extraljus är inte inkluderade i bilens canbussystem och behöver inte tas med i beräkningen vid montering av vårt relä-kablage 3346000. Med detta relä-kablage installerat, tas strömmen direkt ifrån batteriet och belastar då inte canbussystemet. Ett extraljus kan även kopplas direkt på existerande helljus men är inget som vi rekommenderar. Främst för att kablar och säkring kan bli hårt belastade och dessutom kan canbussystemet säga ifrån.

Vilka bilmodeller använder ljusövervakning?

Ljusövervakning för bak- och bromsljus är väldigt vanligt för samtliga bilmärken men skiljer sig åt vid övriga system.

  • Tyska biltillverkare var väldigt tidiga med sina system och har på nyare modeller ett varningssystem på i stort sätt samtliga, yttre belysningar
  • Asiatiska samt Amerikanska märken är mer lättsamma med ljusövervakning. Bak och bromsljus är system som använder denna funktion, men kan variera mellan årsmodeller i övrigt
  • Volvo har också glödtrådsvakt på bak- och bromsljus från tidigare årsmodeller (90-tal) men börjar inte använda detta system på positionsljus och dimljus förrän runt 2010 års modeller. Systemet förekommer inte alls på positioner som t.ex. skyltbelysning

Vilka bilmodeller är extra känsliga?

Ett fåtal tyska modeller har visat en större känslighet på systemen, bland annat Skodas modeller 2010-, Mercedes Vito, samt ett par av Audis modeller. I de fallen krävs tillbehör i form av resistor för LED och warningscanceller för xenon.