Integritetspolicy

Laddar...

Integritetspolicy

 

1. Dina personuppgifter och GDPR

1.1 Personuppgifter

1.2 Ansvar

1.3 Vilka personuppgifter behandlar vi?

1.4 Hur använder vi dina personuppgifter?

1.5 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

1.6 Hur länge sparas dina personuppgifter?

1.7 När lämnar vi ut dina personuppgifter?

1.8 Dina rättigheter

1.9 Ändringar i integritetspolicy


2. Cookiepolicy och hantering av kakor

2.1 Cookiepolicy

2.2 Vad är cookies?

2.3 Hur använder vi cookies?

2.4 Säkerhet

2.5 Analys och statistik

2.6 Personalisering

2.7 Marknadsföring

2.8 Samtycke till cookies

2.9 Hur du raderar cookies1.1 Personuppgifter

Diodhuset värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilka slags personuppgifter vi samlar in, hur dessa används och vilka som får ta del av uppgifterna. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi strävar efter att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

1.2 Ansvar

Diodhuset Sverige AB, (”vi”), org. nr 556740-5443, Bangatan 3, 265 38 Åstorp, Sverige, telefon 042-453 33 30, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

1.3 Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som Diodhuset behandlar är:

  • Personnummer
  • Namn
  • E-postadress
  • Köp-, betal- och orderhistorik
  • Betal- och kreditkortsnummer
  • Leveransadress
  • IP-adress
  • Telefonnummer


1.4 Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, kundundersökningar samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även komma att användas för utskick per sms och e-post. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi inkluderar vid varje utskick en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från marknadsföring via e-post eller sms.

Diodhuset använder Googles annonstjänster. De annonsfunktioner som Diodhuset använder sig av via Google Analytics är intresse-, demografi- och remarketingbaserade inriktningmetoder. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här: Google policies

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Vi använder oss också av Facebook-pixel på vår hemsida. Detta är ett analysverktyg för att mäta våra annonsers effektivitet. Mer information om Facebook-pixel finns här: Facebook Pixel

Vi säljer inte, hyr inte ut och gör inte dina personuppgifter tillgängliga för någon utomstående och överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

1.5 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Diodhuset använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

1.6 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Diodhuset sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte avregistrerar dig som kund så sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Diodhusets åtaganden gentemot dig, exempelvis för att uppfylla leverans och garanti-åtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).

1.7 När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till detta eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

1.8 Dina rättigheter - tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och i vissa fall raderade. Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter och att invända mot att enskilda personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att personuppgifterna flyttas till en annan personuppgiftsansvarig.

Diodhuset vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Diodhuset förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna de korrekta uppgifterna till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@diodhuset.se. Du har rätten att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

1.9 Ändringar i Integritetspolicy

Diodhuset förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.


2.1 Cookiepolicy

Diodhuset Sverige AB, org.nr 556740-5443, (”Diodhuset”) använder s.k. cookies och andra liknande lagringstekniker på www.diodhuset.se (”Webbplatsen”). Nedan följer information om hur dessa används på Webbplatsen.

2.2 Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. En cookie kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator, surfplatta eller telefon med internetuppkoppling och som du använder för att besöka olika webbplatser.

Cookies kan skickas till dig antingen från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen som du besöker, t.ex. ett analys- och statistikföretag, återförsäljare, social media, marknadsföringsföretag etc. (s.k. tredjepartscookie).

Det finns två huvudtyper av cookies, dels s.k. varaktiga cookies som lagras i din dator under en bestämd tid innan de raderas och som gör t.ex. så att en webbsida kan känna igen din enhets IP-adress och därmed din webbläsare nära gång du loggar in, dels s.k. sessionscookies som lagras tillfälligt i din enhets minne under tiden du är inne på en webbsida för att denna ska fungera korrekt under ditt besök. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

2.3 Hur använder vi cookies?

Diodhuset använder både varaktiga cookies och sessionscookies på Webbplatsen. När du besöker Webbplatsen kommer per automatik vissa cookies som är nödvändiga för att Webbplatsen ska fungera att placeras på den enhet som du använder vid ditt besök.

Utöver dessa cookies använder vi även ytterligare ett antal cookies för andra ändamål i enlighet med vad som närmare beskrivs nedan. Eftersom dessa cookies inte är strikt nödvändiga för Webbplatsens grundläggande funktioner, men hjälper oss att utveckla Webbplatsen och att förse dig med relevant information, ber vi om ditt samtycke enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation i den cookiebanner som visas när du öppnar Webbplatsen och till dess att du gjort ett aktivt val att antingen godkänna eller neka cookies.

De cookies som används på Webbplatsen används huvudsakligen för att förbättra våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster och/eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. Till exempel använder vi varaktiga cookies bl.a. för att lagra dina personliga inställningar hos Diodhuset så att du slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen. Ytterligare information beträffande vissa specifika ändamål anges nedan.

2.4 Säkerhet

Vi använder cookies för att hantera säkerheten på Webbplatsen och för att på så vis skydda såväl Diodhuset som besökaren. Dessa cookies används även för att utveckla våra system och tjänster som hänför sig till säkerheten på Webbplatsen.

2.5 Analys och statistik

Analys- och statistikcookies används för att underlätta analys av antal besökare på webbplatsen och för att förbättra vår kundservice, m.m. Detta innebär att vi kan komma att dela och överföra personuppgifter och annan information till leverantörer av analys- och statistiktjänster. Notera att vi inte behandlar, delar eller överför känsliga personuppgifter.

2.6 Personalisering

Genom cookies för personalisering får vi information om hur du agerar med Webbplatsen, såsom din köphistorik, för att kunna erbjuda dig en mer relevant upplevelse av Webbplatsen anpassad efter dina preferenser. Detta innebär att vi kan komma att dela personuppgifter och annan information till våra tjänsteleverantörer. Notera att vi inte behandlar, delar eller överför känsliga personuppgifter.

2.7 Marknadsföring

Vi använder cookies för att visa annonser, kampanjer, kommunikation och erbjudanden m.m. som vi tror du är intresserad av och som är anpassad efter dina preferenser. Detta innebär att vi kan komma att dela och överföra personuppgifter till våra tjänsteleverantörer. Notera att vi inte behandlar, delar eller överför känsliga personuppgifter.

2.8 Samtycke till cookies

Genom att tillåta cookies på webbplatsen samtycker du till Diodhusets hantering av cookies såsom den beskrivs i denna policy, i enlighet med lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Därigenom bekräftar du också att du har tagit del av vår integritetspolicy och information om den personuppgiftsbehandling som kan komma att ske avseende de personuppgifter vi samlar in genom cookies och andra tekniska lagringsmedel.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din enhet. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Kom ihåg att du när som helst kan radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte tillåta cookies kommer upplevelsen av Webbplatsen att försämras och du kommer inte kunna ta del av produktrekommendationer eller få personligt anpassad marknadsföring och andra särskilda erbjudanden.

2.9 Hur du raderar cookies

Om du inte längre vill att cookies ska placeras vid ditt besök av Webbplatsen kan du stänga av dessa i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du informeras varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din enhet. Du kan också använda din webbläsare för att radera tidigare lagrade cookies.

Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder. Observera att om du använder flera webbläsare måste motsvarande ändringar göras för respektive webbläsare.

Mer information om hur du hanterar cookies i din specifika webbläsare hittar du här:­

Om du använder en PC kan cookies tas bort med hjälp av kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].