Laddar...

IP-klassning

Vad är IP-klassning?

IP är en internationell klassificering som visar vilken grad av skydd som en elektronisk produkt har mot fasta föremål och vatten. Vilket skydd en produkt har visas utifrån beteckningen IP, som står för International Protection även ibland kallad Ingress Protection, samt två siffror.

IP-klassificeringen består av ett tvåsiffrigt nummer, exempelvis IP68. Den första siffran i beteckningen IP68 anger i vilken grad produkten är skyddad mot fasta föremål, som exempelvis damm, som tränger in i den. Siffran anges på en skala från noll till sex, där noll innebär att produkten är helt oskyddad medan sex innebär att den är helt tät mot damm och andra partiklar. Den andra siffran i beteckningen IP68 representerar hur vattentät produkten är och anges från noll till nio. Även här innebär noll att produkten är oskyddad och att en högre siffra betyder ett bättre skydd mot vatten. Till skillnad från de lägre siffrorna innebär en nia inte ett bättre skydd än en åtta utan dessa värden innebär att produkten tål olika typer av vattenpåverkan.

IP-klassningar som förekommer på vår hemsida:

IP65 – Dammtät och spolsäker

Produkter med klassificeringen är helt dammtäta vilket innebär att produkten är skyddad mot inträngande fasta föremål så som damm. Att produkten är spolsäker innebär att den är skyddad mot vattenbesprutning från alla riktningar.

IP66 – Dammtät och spolsäker

Klassificeringen IP66 innebär att produkten uppfyller högsta skydd mot inträngande fasta föremål, exempelvis damm och är därför dammtät. Beteckningen IP66 betyder också att produkten har skydd mot kraftig vattenspolning från alla olika riktningar.

IP67 – Damm- och vattentät

Klassificeringen IP67 påminner mycket om IP66 då även denna klassificering innebär att produkten har det högsta skyddet mot inträngande föremål. Det som skiljer klassificeringarna åt är att produkter med IP67 har ett högre skydd mot vatten och klarar av att tillfälligt sänkas ner i vatten utan att ta skada.

IP68 – Damm- och vattentät

Produkter som uppfyller IP68-klassificeringen anses vara damm- och vattentäta. Precis som tidigare klassificeringar har IP68 det högsta skyddet mot inträngande föremål och den har ett högre skydd mot vatten. Produkter med klassificering IP68 klarar att hålla vattentätt under längre perioder nedsänkt i vatten.

IP69K – Damm- och vattentät

Produkter med klassificeringen IP69K är helt dammtäta precis som de tidigare klassificeringarna. Det innebär också att produkten är vattentät men till skillnad från IP68 som klarar av längre perioder nedsänkt i vatten klarar produkter med klassificeringen IP69K högtryckstvätt i höga temperaturer.